DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Žice za zavarivanje SG 3
Standardna oznaka prema TS 5618: SG 3
EN 440: G4 Si 1
DIN 8559: SG 3
AWS A5.18: ER 70 S-6
Hemijski sastav %
C Si Mn
0.07 0.85 1.75
Mehaničke osobine (TIG)
YS
[N/mm²]
TS
[N/mm²]
IS
[ISO-V/-40°]
EI
[L0=5D0(%)]
min. 500 560 ÷ 7200 min. 47J min. 25
Opis St 37.3 - St 52.3, 50.2 - 70.2, HI, HII, WStE 255, 17 Mn4, 19 Mn6, St 37.0 - 52.0,
37.4 - 52.4, St35.8 - 45.8, GS 38, 52
  • Koristi se za iste namene kao SG-2
  • Njegov otpor je pojačan sa Si-Mn
  • Slabo prskanje mada se koristi pod CO2 pritiskom
  • Izvrsna mogućnost uvođenja žice