DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Žice za zavarivanje SG 2
Standardna oznaka prema TS 5618: SG 2
EN 440: G3 Si 2
DIN 8559: SG 2
AWS A5.18: ER 70 S-6
Hemijski sastav %
C Si Mn
0.07 0.85 1.45
Mehaničke osobine (TIG)
YS
[N/mm²]
TS
[N/mm²]
IS
[ISO-V/-40°]
EI
[L0=5D0(%)]
min. 460 530 ÷ 680 min. 47J min. 27
Opis St 37.3 - St 52.3, 50.2 - 70.2, HI, HII, WStE 255, 17 Mn4,19 Mn6, St 35.0 - 52.0,
37.4 - 52.4, St35.8 - 45.8,StE, WStE 255 - 420, A-E, AH-EH, GS 38, 52
  • Čelične konstrukcije i proizvodnja mašina
  • Zavarivanje brodova, rezervoara, delova cevi
  • Zavarivanje čelika tankog zida
  • Zavarivanje tankih ploča u auto industriji