DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Žice za zavarivanje SG 1
Standardna oznaka prema TS 5618: SG 1
EN 440: G2 Si 1
DIN 8559: SG 1
AWS A5.18: ER 70 S-3
Hemijski sastav %
C Si Mn
0.07 0.85 1.20
Mehaničke osobine (TIG)
YS
[N/mm²]
TS
[N/mm²]
IS
[ISO-V/-40°]
min. 420 500 ÷ 640 min. 47J
Opis St 37.3 - St 52.3, HI, HII, WStE 255, 17 Mn4, 19 Mn6 St 37.4 -52.4, 35.8 - 45.8,
StE 210.7 - 290.7 (TM.), StE, WStE 255 - 355, A-E, Ah-Eh, Gs 38, 52
  • Zavarivanje delova sa tankim zidom
  • Root pass zavarivanje
  • Za pravljenje galvanizovanog zaštitnog sloja
  • TIG zavarivanje cevi