DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektroda za žljebljenje
Tip elektrode Osnovna namena
EL E 5 Debelo obložena elektroda namenjena za žljebljenje metala. Naročito je pogodna za žljebljenje pukotina kod reparatornog zavarivanja sivog liva. Prilikom rada u manjim prostorijama treba obezbediti dobro provetravanje