DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Žica za gasno zavarivanje
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL G 37 JUS C.H3.051 VA 37
DIN 8554 G1/100
AWS SFA - 5.02 R 45
Nelegirana žica za gasno zavarivanje. Namenjena za zavarivanje limova, cevi i drugih profila za normalno opterećenje. Zavar je homogen i mek, dobre mehaničke obradivosti.