DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektrode za zavarivanje visoko legiranih čelika
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 19.9 Nb JUS C.H3.017/82 E 19.9. Nb R 13
DIN 8556/86 E 19.9. Nb R 13
AWS A5.4/78 E 347-16
Č.4580 Č.4572 Č.4582
Č.L.5471 Č.L.4572
EL E 20.9.3 Mo JUS C.H3.017/82 E 20.9.3 R 11516
DIN 8556/86 E 20.9.3 R 16
Preporučuje se za zavarivanje zakaljivih niskolegiranih čelika visoke čvrstoće, čelika za opruge, čelika za oklope i druge teško zavarive čelike. Naročito je pogodno za zavarivanje raznorodnih čelika na primer, nelegiranih ili legiranih kotlovskih i konstrukcionih čelika sa visokolegiranim Cr i Cr-Ni čelicima
EL E 21.9.2 Mn JUS C.H3.017/82 E 21.9.2 Mn R 11011
AWS A5.4/78 E 307-16
Austenitna, debelo obložena rutilna elektroda, daje metal šava sa dobrom otpornošću na udar i abraziju. Zbog velike čvrstoće i izduženja metala šava pogodna je za regeneraciju pohabanih delova od 13% manganskih čelika. Naročito se preporučuje za spajanje polomljenih delova od manganskih čelika i proizvodnju opreme od ovog materijala. Tipični primeri primene su zubi kopača, čeljusti drobilica, čekići za mlinove i drugo. Ovom elektrodom moguće je zavariti manganske čelike i sa drugim čelicima. Preporučuje se i kao međusloj kod tvrdog navarivanja.
EL E 25.20 JUS C.H3.017/82 E 25.20. R 11011
DIN 8556/86 E 25.20. B 20
AWS A5.4/78 E 310-15
- austenitni čelici: Č.4578 X15CrNiSi 20.12, X12CrNi 25.21, G-X 15CrNiSi 25.20, G-X 40CrNiSi 25.12, G-X 40CrNiSi 22.9
- feritno-perlitni čelici: Č.4970, X10CrAI 7, X10CrAI 13, X10CrAI 18
- feritno-perlitni liv: Č.L.4270, Č.L.4272
 
EL E 29.9 JUS C.H3.017/82 E 29.9. R 26
DIN 8556/86 E 29.9. R 26
AWS A5.4/78 E 312-16
Austenitno-feritna rutilna elektroda namenjena za zavarivanje tvrdih čelika, raznovrsnih čelika, slabo zavarljivih čelika kao i za navarivanje međuslojeva i istrošenih delova. Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje se odvija meko i mirno, bez rasprskavanja i sa sitnokapljičastim prelazom dodatnog materijala u zavar. Troska se sama odvaja, zavari su glatki i ravnomerno prelaze u osnovni materijal. Zavari su naročito otporni prema nastajanju pukotina i pora.
EL E 22.12.3 R Fe JUS C.H3.017/82 E 23. 12. 2 R 16033
AWS A5.4/78 E 309 Mo-16
Austenitno-feritna rutilna elektroda, legirana iz obloge, sa iskorišćenjem od 160% namenjena za zavarivanje nerđajućih Cr-Ni čelika, za zavarivanje Cr-Ni čelika sa običnim čelicima, vatrootpornih 20. 12. Cr-Ni čelika i za platiranje zavarenih rubova kod zavarivanja raznovrsnih čelika. Elektroda je veoma prikladna za hobi zavarivanje sa malim zavarivačkim transformatorima.