DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektrode za zavarivanje livenog gvožđa
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 55 Ni Fe JUS C.H3.016/84 E (Ni-Fe) G 3
DIN 8573/83 E (Ni Fe) G 3
AWS A5.4/78 E (Ni Fe) C1
- za reparaturno zavarivanje i zavarivanje polomljenih i istrošenih delova od sivog, nodularnog i temper-liva, kao i za zavarivanje ovih livova sa čelikom. Sa elektrodom EL E 98 Ni elektroda EL E 55 Ni Fe naročito je dobra za kombinovano zavarivanje svih vrsta livenog gvožđa. Kod reparaturnog zavarivanja najpre se stranice šava oblože mekšom elektrodom EL E 98 Ni, a zatim se popunjava, i to naizmenično elektrodama EL E 55 Ni Fe i EL E 98 Ni. Kod jako nauljenih i izgorelih livova oblaganje se vrši najpre elektrodom EL E 55 Ni Fe, a zatim popunjava naizmenično elektrodama EL E 98 Ni i EL E 55 Ni Fe. Ova elektroda je pogodna za zavarivanje u svim položajima. Daje homogen zavar, sa kojeg se troska lako odvaja. Mehanička obrada zavara je dobra.
EL E 100 Ni JUS C.H3.016/84 E Ni G 21
DIN 8573/83 E Ni G 3
AWS A5.4/78 E Ni C1
- namenjena je za reparaturna zavarivanja i navarivanja polomljenih i istrošenih delova od sivog, nodularnog i temper-liva i zavarivanje ovih livova sa čelikom. Mehanička obrada metala šava je dobra, a nakon zavarivanja dobija se homogen var.