DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektrode za zavarivanje za rad na povišenim temperaturama
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 70 B 2 Cr Mo JUS C.H3.015/81 E2 Cr Mo B 242 H
DIN 8575/84 E Cr Mo 2B 20
AWS A5.5/78 E 9018-B 3
- čelici postojani prema temperaturama: Č.7401, 10CrSiMoV7, 12CrSiMo8
- čelični liv: GS 18CrMo9.10
- čelici za poboljšanje: Č.4734
EL E 45 B Cr Mo V JUS C.H3.015/81 E1 Cr Mo V B 24
AWS A5.5/78 E 9016-16
- za zavarivanje konstrukcija hrom-molibden-vanadijumskih čelika otpornih na temperaturi do 550oC kao što su: 24CrMoV55, 14MoV6, 21CrMoV511
- čelični liv: GS - 17CrMoV511
EL E 5 Cr Mo JUS C.H3.015/81 E 5 Cr Mo B 24
DIN 8575/84 E 5 Cr Mo B 24
AWS A5.5/78 E 502-16
- čelici postojani prema temperaturama i otporni prema vodoniku 12CrMo19,5
- čelični liv: GS 12CrMo19,5
EL E 9 Cr Mo JUS C.H3.015/81 E 9 Cr Mo B 24
DIN 8575/84 E 9 Cr Mo B 24
AWS A5.5/78 E 505-16
- čelici postojani prema temperaturama na 600oC X12CrMo91
- čelični liv: GS X12CrMo10