DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Specijalne elektrode za tvrda navarivanja otporna na habanje
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
Abrazen 55 E 10-65 g
E 10-65
Elektrode visokog učinka.
Koriste se za navarivanje mašinskih delova koji su izloženi jakoj abraziji. Struktura navara se sastoji od Cr karbida (1720 HV 0,03) u matici bogatim hromom.
OSNOVNI MATERIJAL: Ugljenični čelik, nelegirani čelik, legirani čelik, tvrdi Mn čelik.
NAPOMENA: Kod uzastopnog navarivanja nanositi maksimalno dva sloja.
Za višeslojno navarivanje koristiti međuslojeve sa elektrodom EL E 21.9.2 Mn.
Eventualne poprečne pukotine ne utiču na kvalitet eksploatacije.
Navareni slojevi se mogu obrađivati samo brušenjem.
Erozen 55 E 10-60 g
E 10-60
Primenjuju se za navarivanje delova izloženih jakoj eroziji i povećanim temperaturama. Otporne su na oksidaciju i koroziju. Osnovni sastojci navarenog sloja su Cr i Nb karbidi, koji stvaraju sitnozrnastu strukturu i otpornost eroziji sitnim česticama.
OSNOVNI MATERIJAL: Čelik i čelični liv.
Multizen 40 W
Multizen 35
Multizen 50
E 10-60 gt
E 10-60 zt
Koriste se za navarivanje mašinskih delova izloženih jakoj abraziji i visokim temperaturama.
Elektrode visokog učinka.
Koriste se za navarivanje i reparaturu mašinskih delova, koji su izloženi jakoj abraziji i eroziji. Struktura navara se sastoji od karbida Cr, Nb, Mo, W i V-a. Navareni sloj zadržava izuzetnu tvrdoću i na temperaturi višoj od 600oC.
OSNOVNI MATERIJAL: Ugljenični čelik, nelegirani čelik, legirani čelik, tvrdi Mn čelik.
Multizen 55 E 10-65 gt
E 10-65 zt
Koriste se za navarivanje mašinskih delova izloženih jakoj abraziji i visokim temperaturama.
Elektrode visokog učinka.
Koriste se za navarivanje i reparaturu mašinskih delova, koji su izloženi jakoj abraziji i eroziji. Struktura navara se sastoji od karbida Cr, Nb, Mo, W i V-a. Navareni sloj zadržava izuzetnu tvrdoću i na temperaturi višoj od 600oC.
OSNOVNI MATERIJAL: Ugljenični čelik, nelegirani čelik, legirani čelik, tvrdi Mn čelik.