DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Visoko legirane feritne elektrode
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 17 Fe JUS C.H3.017/82 E 17 B 13036
DIN 8556/86 E 17 MBP 30+130
AWS A5.4/78 E 430-15
Bazična elektroda namenjena za zavarivanje i navarivanje nerđajućih feritnih Cr čelika sa 17% Cr. Koristi se za navarivanje gasnih, vodnih i parnih armatura od nelegiranih i niskolegiranih čelika gde se traže nepropustljivost navarenih površina, postojanost prema koroziji na radnim temperaturama do 450oC. Zavisno od vrste i debljine osnovnog materijala preporučuje se predgrevanje na 200-300oC i popuštanje na temperaturi 650-750oC.
EL E 13.4 Fe JUS C.H3.017/82 E 13.4 B 13036
AWS A5.4/78 E 410 Ni Mo - 15
DIN 8556/86 E 13.4 MBP 30 + 130
Bazična elektroda, legirana iz obloge, namenjena je za zavarivanje i navarivanje martenzitno-feritnih Cr Ni čelika i čeličnih legura sa 12-14% Cr i 3-5% Ni. Upotrebljava se za izradu i popravku vodenih turbina, pumpi, ventila, armatura, itd. Zavisno od vrste i debljine osnovnog materijala preporučuje se predgrevanje na 200-300oC i popuštanje na temperaturi 650-750oC. Zavari su otporni prema koroziji, eroziji i kavitaciji kod radnih temperatura do 450oC.
EL E 17 Mo Fe JUS C.H3.017/82 E 17.0.1 B 13036
AWS A5.4/78 E 430 Mo - 15
Bazična elektroda namenjena za zavarivanje i navarivanje nerđajućih feritnih Cr čelika sa 17% Cr. Koristi se za navarivanje gasnih, vodnih i parnih armatura od nelegiranih i niskolegiranih čelika gde se traže nepropustljivost navarenih površina, postojanost prema koroziji na radnim temperaturama do 550oC. Zavisno od vrste i debljine osnovnog materijala preporučuje se predgrevanje na 200-300oC i popuštanje na temperaturi 650-750oC.