DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektrode za tvrda navarivanja
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 350 R JUS C.H3.019/85 E1-350
DIN 8555/83 E1-350
- koristi se u slučajevima gde se traži kompromis između tvrdoće i mehaničke obradivosti. Podesna je za višeslojno navarivanje veoma pohabanih komada. Najčešće se upotrebljava za zavarivanje rolni za traktore, gusenica traktora, šina, koturača, pohabanih sečiva na mašinama u procesnoj industriji kovačkih kalupa, alata za prosecanje, klinova i tome slično
- tvrdoća 350 HV
EL E 500 B JUS C.H3.019/85 E1-500
DIN 8555/83 E1-500
- za tvrdo navarivanje istrošenih i pohabanih delova izloženih udaru, pritisku i habanju. Podesna je za višeslojno navarivanje čeljusti, drobilica, sita, bubnjeva, transportera, perforiranih limova za sortiranje, uređaja za pruge podložnih habanju
- tvrdoća 500 HV
EL E 650 R JUS C.H3.019/85 E2-60
DIN 8555/83 E2-60
 
- izuzetno je pogodna za navarivanje komada kod kojih postoji trenje metala sa mineralima. Koristi se za navarivanje noževa na kašikama buldožera, zubaca na kašikama bagera, lopatica na bagerima, elemenata konvejera izloženih intenzivnom habanju, zubaca u drobilicama različite primene, sečiva i mešalica mašina za procesnu opasnost od pojave prslina, pa prve slojeve treba izvesti elektrodom manje tvrdoće, npr. elektrodom EL E 250 R
-tvrdoća 380 HV
EL E 36 B DIN 8555/83 E3-40T - za navarivanje alata, koji se upotrebljavaju za oblikovanje čelika i drugih metala u toplom i hladnom stanju, kao što su čelični kalupi, matrice i trnovi za presovanje, valjci i drugi alati. Navari su žilavi, otporni prema habanju i udarcima i moguće ih je mehanički obrađivati. Tvrdoća navara je postojana do temperature 600oC
- tvrdoća 380 HV
EL E 56 B DIN 8555/83 E6-60T - za navarivanje alata, koji se upotrebljavaju za oblikovanje i rezanje čelika i drugih metala u toplom i hladnom stanju, kao što su matrice i trnovi za presovanje, alati za rezanje, pneumatski i drugi alati. Navari su žilavi i otporni prema habanju i udarcima. Sa reznim alatom moguće je obrađivati samo meko žarene navare. Tvrdoća navara je postojana do temperature 600oC
- tvrdoća 600-700 HV