DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
   
Elektrode za zavarivanje niskougljeničnih niskolegiranih čelika
Tip elektrode Standardna oznaka prema Osnovni materijali
EL E 84 B DIN 8529/81 E 6975 Mn 2 NiMoB
AWS A5.5/78 E 10018-G
- za zavarivanje sitnozrnih poboljšanih čelika sa visokom čvrstoćom i granicom razvlačenja do 685 N/mm2
- čelici Nionicral 60, N-A-xtra 65, N-A-xtra 70 i HSB 77V. Šavovi su otporni na pojavu pukotina i žilavi su do temperature -60oC.
EL E 53 B Ni DIN 8529/81 E 50751 Ni B
AWS A5.5/78 E 7080-G
- nelegirani čelici: Č.0562 do Č.0745
- sitnozrnasti čelici: ČRO.380 do ČRO.460; ČRV.380 do ČRV.460; ČRN.380 do ČRN.460; (Niobal 43, Nioval 47)
- Ni legirani čelici: 13Mn Ni63, 15Mn Ni63
- kotlovski limovi: Č.3131, Č.3105
- čelicni liv: ČLO.500 do ČLO.600
- čelici otporni na atmosfersku koroziju: Nionicral 45, Je-kor. Nionicral 40
EL E 62 B Cr Cu JUS C.H3.011/82 E 513 B 24 H
DIN 8529/81 E 4343 B 26 (H)
AWS A5.5/78 E 9016-16
- čelici otporni prema atmosferskoj koroziji: Je-kor. 35, Nionicral 45, RBH35, Acor 37, Acor 50, HSB 51, HSB 55C
EL E 50 C Mo AWS A5.5/78 E 7010-A1 - nelegirani čelici: Č.0562 do Č.0745
- čelici za cevi: Č.1212, Č.1213, Č.1214, Č.1215
Oznake čelika po API 5LX X42-X70