DOO za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo Jastreb Novi Sad, Srbija, 21000 Novi Sad, Ilije Garašanina 7
Tel.: ++381 (0) 21 2-100-090, 2-100-091, 2-100-092, 2-100-093, 2-100-094, 2-100-095, 2-100-100 Fax: ++381 (0) 21 6-506-330, 6-506-331
  
VECTOR DIGITAL O CT 241
  (TIG 200A+ELEKTRODA 200A+PLAZMA 40 A)
DIMENZIJE 395 X180 X 370mm
TEŽINA 20.9 Kg
VRSTA HLAĐENJA Ventilator
BROJ FAZA 1
NOMINALNO NAPONSKO SNABDEVANJE 230V +/- 15%
NOMINALNA ULAZNA JAČINA 26.2 A
MAKSIMALNA JAČINA 33.9 A
OPSEG VARENJA ELEKTRODA 10-200 A
OPSEG VARENJA TIG 10-200 A
OPSEG VARENJA PLAZMA 40 A
MMA 40°C, 10 min. 170A@60%, 26.8V
132A@100%, 25.3V
TIG 40°C, 10 min. 170A@60%, 16.8V
124A@100%, 15V
CUT WELDING OUTPUT 40°C, 10 min 40A@60%, 96V
31A@100%,92.4V
NAPON OTVORENOG KOLA 66V DC